Academics

Buku Panduan Tugas Akhir

https://drive.google.com/file/d/1xBoQCIOTjRUzcrfANgpxwf-Xg3nhp3F1/view?usp=sharing

Workshop Business Plan

Absensi : https://forms.gle/zgt4MvG7ku41Y3Er6

Materi :

Materi ke 1 : https://drive.google.com/file/d/12Iwlm1zzq2H5gLgeOEvWi5IYdQHbkK4v/view?usp=sharing

Materi ke 2 : https://drive.google.com/file/d/1hzkXQ1Fj2MF3AIEFTT8uccWZFFVkdp_Y/view?usp=sharing

Materi ke 3 : https://drive.google.com/file/d/19n51XMZgzFhbcrd3111tmOeECtFMdKyz/view?usp=sharing

Materi ke 4 : https://drive.google.com/file/d/1pBLtS2IzlCdboP1TFEpaheT0QF2Xe0_D/view?usp=sharing

Materi ke 5 : https://drive.google.com/file/d/1hU4dslMweTy5ZndIdZnAgm_99FnkVQya/view?usp=sharing

Materi ke 6 & 7 : https://drive.google.com/file/d/1PucvgoOoNmDNcauQB16LbXuEqjDX3dLs/view?usp=sharing

Materi ke 8 : https://drive.google.com/file/d/1FdPALRNlXlPC1kEuLYQS9Io3P63txtL0/view?usp=sharing

Format Penulisan Bisnis Plan : https://drive.google.com/file/d/1IEkl6umXhUfnyGIl7uBU17abym0CaHgv/view?usp=sharing

Career Development Center

Absensi : https://forms.gle/2Cer5DvkcY7hc1dp9

Materi :

21 Januari 2021 Info Grafis: https://drive.google.com/file/d/1D3n5oOiEOMqP4_r31Qa8Ddl7RLaXsQAX/view?usp=sharing

22 Januari 2021 CV dan Surat Lamaran Kerja : https://drive.google.com/file/d/1m2dUuvcSRlY55HEol25OzndJWSCRdxMD/view?usp=sharing

28 Januari 2021 Wawancara Bahasa Inggris : https://drive.google.com/file/d/1qggS-kBd2KSZWEfXluy-z4xzqalwtuam/view?usp=sharing

30 Januari 2021 FGD & LGD: https://drive.google.com/file/d/1CReYxRsogatrMA1ToDfjpghqWWf3aixH/view?usp=sharing

4 Februari 2021 Materi HRD Perusahaan: https://drive.google.com/file/d/1YwrzOxOmSRTs0Dt9zfvIxKjdTHo2d-IJ/view?usp=sharing

Praktek Industri Angkatan 2018

Surat Pengantar : https://drive.google.com/file/d/1GFWS2lVh9_0xoPGYYZ6eqYRiRt4DzvvN/view?usp=sharing

SK : https://drive.google.com/file/d/16ijEdCNFFGrB_D4a22G9xxTNgLeMIBs2/view?usp=sharing

Surat Balasan Perusahaan

 1. CV Decorus : https://drive.google.com/file/d/1_GHqFKEitNpVTHdAv277ufb5mQsNdQ-V/view?usp=sharing
 2. PT Philnesia Internasional : https://drive.google.com/file/d/1X5X2qN-HLO0q9zMZQtrdH0LkMJc-6xry/view?usp=sharing
 3. CV Vina Arya Furnitur : https://drive.google.com/file/d/17uqRXh2fyCQ0MRX7dcbPI1Fvnhi26QaP/view?usp=sharing
 4. PT BMB Eksport : https://drive.google.com/file/d/1pR8NbnfVIsO2elll358bNPwImsF60kHi/view?usp=sharing
 5. PT Chantique Inti Decore : https://drive.google.com/file/d/11NpD9ppydG4OvAagyjo-eYsePEkBBLWI/view?usp=sharing
 6. PT Ebako Nusantara : https://drive.google.com/file/d/1zkXH8zyAaAx9pGRVgpMILQOSF1cY2wQO/view?usp=sharing
 7. PT Harrison and Gill Java : https://drive.google.com/file/d/1HkyMu4iJUU1xAiO8AQAO09G6LKbd_Psq/view?usp=sharing
 8. PT KWAS Jogja : https://drive.google.com/file/d/17kJSk4ce9gSlMMFX2qvnIPFy1T9fwlIp/view?usp=sharing
 9. PT Mamagreen Pasific : https://drive.google.com/file/d/1b7G1rIJWYM1YGDeKUqeTe35taiS5jWXQ/view?usp=sharing
 10. PT Semeru Karya Buana : https://drive.google.com/file/d/15cfUoV6_PlEI160_mPiNxPYtrbMOdXYT/view?usp=sharing
 11. PT Sukses Sempurna Furindo Jepara : https://drive.google.com/file/d/13oKla59-icLcdgDUKlhmfS3AFMrNk8mB/view?usp=sharing
 12. UD Permata Furnitur : https://drive.google.com/file/d/1tGmSma32cjw7Iae0ghVuVvFo6yR6188N/view?usp=sharing
 13. PT Warisan Eurindo : https://drive.google.com/file/d/1PQ17K8Hmrf3bbbWgi18MZ1WExaOVpCfV/view?usp=sharing
 14. PT Katwara : https://drive.google.com/file/d/1kC3Nw1aUN460i72PJKsYN0dkEYr8rc6c/view?usp=sharing
 15. PT Pijar Sukma : https://drive.google.com/file/d/1shDiVVC24CjYRslNGaJRFGvZVwwOD-aT/view?usp=sharing
 16. PT Adiwraksa Atyanta : https://drive.google.com/file/d/1-aWNF7P1Rpu2uAMk01hzI_zO0cvdN-Sy/view?usp=sharing
 17. PT Niaga Merapi : https://drive.google.com/file/d/1413ISzSCJPmdI1B_LK7KAld46fHo73hJ/view?usp=sharing
 18. PT Country Form Furniture : https://drive.google.com/file/d/10mAjsPfND16ZBQyQqZmyCQUDfsEDhlNI/view?usp=sharing